Kontakt

Obchodné meno: PharmDr. Vladimír Patráš - Alphapharma
Adresa: Hlboká 14, 917 01 Trnava, SR
IČO: 43 161 936

Emal: vladimir.patras@alphapharma.eu
Tel.: +421 – 903 730 825