Prekladateľské služby

Zabezpečujem profesionálne komerčné preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny a korektúry anglických textov. Štandardnou lehotou dodania prekladu je 5 dní. Zabezpečujem tak všeobecné preklady, ako aj odborné, pričom mojou špecializáciou sú predovšetkým: biológia, chémia, medicína, farmácia, zdravotníctvo, ekonómia, manažment. Prekladaný text môže mať rôznu podobu, formát, ako napríklad:

- propagačné materiály

- prezentácie

- správy, výročné správy, články

- knižné publikácie, učebné texty

- projekty

- manuály, príbalové informácie a SPC liekov

- webové stránky

- zmluvy a iné právne dokumenty (bez úradného overenia)