Úvod

Predstavujem Vám ponuku prekladateľských služieb z anglického do slovenského jazyka (a naopak) a tiež korektúr anglických textov.

Prekladateľ: PharmDr. Vladimír Patráš
Prekladateľská prax od r. 2005

Jazykové vzdelanie:
- Test of English as Foreign Language, Budapešť, 2003
- Všeobecná štátna jazyková skúška (Aj), Štátna jazyková škola, Bratislava, 2004
- Prekladateľská štátna jazyková skúška (Aj), Štátna jazyková škola, Bratislava, 2006

Odborné vzdelanie:
- Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, farmácia (PharmDr.), 2004
- Nottingham Business School, NTU, Nottingham, manažment (MBA), 2008

Preklady

Zabezpečujem profesionálne komerčné preklady z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny a korektúry anglických textov. Štandardnou lehotou dodania prekladu je 5 dní. Zabezpečujem tak všeobecné preklady, ako aj odborné, pričom mojou špecializáciou sú predovšetkým: biológia, chémia, medicína, farmácia, zdravotníctvo. Prekladaný text môže mať rôznu podobu, formát, ako napríklad:
- propagačné materiály
- prezentácie
- správy, výročné správy, články
- knižné publikácie, učebné texty
- projekty
- manuály, príbalové informácie a SPC liekov
- webové stránky
- zmluvy a iné právne dokumenty (bez úradného overenia)

Cenník

Všeobecné a odborné preklady zo slovenčiny do angličtiny a naopak: 12 €/NS

Korektúry, anglický text: 5 €/NS

NS = normostrana, 1800 znakov
Štandardná dodacia lehota je 5 dní od potvrdenia objednávky. Možné zľavy pri väčších objemoch prekladov, príplatky za expresné preklady. Nie som som platiteľom DPH.

Kontakt

Pre otázky, zadávanie objednávok prekladov alebo korektúr využite prosím nižšie uvedené kontakty:

PharmDr. Vladimír Patráš
Email: vladimir.patras@alphapharma.eu
Tel.: +421 – 903 730 825
Adresa: Hlboká 14, 917 01 Trnava, SR
Web: www.alphapharma.eu/preklady