Úvod

Táto webstránka predstavuje ponuku prekladateľských služieb z anglického do slovenského jazyka a naopak a korektúr anglických textov. V jednotlivých podmenu nájdete bližšie informácie o ponúkaných službách, cenách, kontakty a tiež niektoré jednoduché voľne dostupné prekladateľské nástroje. Nižšie uvedené sú informácie o prekladateľovi.


Prekladateľ: PharmDr. Vladimír Patráš

Prekladatelská prax od r. 2005, materinský jazyk slovenčina.


Jazykové vzdelanie

Test of English as Foreign Language, Budapest, 2003

Všeobecná štátna jazyková skúška (Aj), Štátna jazyková škola, Bratislava, 2004

Prekladateľská štátna jazyková skúška (Aj), Štátna jazyková škola, Bratislava, 2006


Odborné vzdelanie

Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, farmácia (PharmDr.), 2004

Nottingham Business School, NTU, Nottingham, manažment (MBA), 2008


Niektoré z mojich odborných prác v angličtine, ako aj ďalšie informácie môžete nájsť na profesionálne orientovanom blogu (http://vpatras.blogspot.com), zameranom na ekonomické a medicínske témy.